...

کلمات شاهدند
که من دوست‌ت دارم
که من هر بار دل‌م برای تو تنگ می‌شود
به کاغذ پناه می‌برم
تا شاید کلمه‌ای بیاید
که بوی تو را داشته باشد ...

/ 1 نظر / 47 بازدید
محــ ــمد

سلام شیوه شما جالب تره!! یا علی