اتفاق خوب زندگی

روزهاست که منتظر یک معجزه‌ام
منتظر اتفاقی که بیافتد
منتظر که تو اتفاقی بیافتی
میان دست‌های من
که من اتفاقی خودم را
میان رویای بودن‌ت پیدا کنم
که یکی اتفاقی پیدا شود و بگوید
بر حسب یک اتفاق
تو برگشته‌ای ...

/ 1 نظر / 41 بازدید
رضا

دورم از تو اما به اعجاز تقدیر معتقدم..