شرم

حتی اگر سال‌ها در زندان باشم
عاقبت به تو محکوم‌م ...

/ 4 نظر / 33 بازدید
صاحبدل

منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم...

تک نویسی

هیچ محکومیتی بهتر از با *تو *بودن نیست....