درمانده‌ی درمان‌م!

باد می‌آید
بوی تو ولی به مشام‌م نمی‌رسد
دوباره انگار
سرما خورده‌ام
این سرماخورده‌گی
اول‌ش یک هوا به هوا شدن ِ ساده بود
زود خوب می‌شد
حالا مثل یک سرطان کهنه در تن‌م مانده
و دارد مرا می‌کشد
هیچ وقت فکر نمی‌کردم یک سرماخورده‌گی ساده
می‌تواند بوی مرگ بدهد ...

/ 3 نظر / 43 بازدید
سناریو

سلام بی تو میان کلمات حیرانی ام آرزوست...

حبیب و محبوب

تا سر زلف پریشان تو محبوب من است روزگارم به سر زلف پریشان ماند