شاید تو!

دل‌م برای‌ت تنگ است
بادها می‌گویند که می‌آیی
پنجره را باز می‌گذارم
شاید نسیمی در اتاق کوچک من بپیچد
شاید هوای خانه عوض شود
شاید ...

/ 0 نظر / 168 بازدید