...

در آغوش بگیر مرا
آسمان‌م باش برای باریدن ...

/ 1 نظر / 38 بازدید
رضا

سر بر شانه هايت ميگذارم و تمام ميشود بيداري چه سرد است احوال من ميشود كمي برايم بباري![گل]