چه‌قدر گم شده‌ام!

چه‌قدر شعر خواندم
و تو قافیه‌ی هیچ کدام نبودی
چه‌قدر پیاده رفتم
و تو در انتهای هیچ خیابان نبودی
چه‌قدر قهوه خوردم
و تو در فال هیچ‌کدام نبودی
چه‌قدر خوابیدم
و تو در هیچ رویا نبودی
چه‌قدر کبوتر شدم
و تو بر هیچ بام نبودی
چه‌قدر ماهی شدم
و تو در حوض‌ها نبودی
چه‌قدر...
چه‌قدر بی‌تو تنها هستم
چه‌قدر بی‌تو تنها بمانم؟!
چه‌قدر...
می‌ترسم بمیرم و بعد بگویم
تو در هیچ جهان نبودی ... 

/ 1 نظر / 39 بازدید
محــ ــمد

سلام توصیف کاملی بود! از کسی که چند سالی هست که فهمیده باید دنبال خودش بگردد!! یا علی