مرگ / نزدیک است...

در این واپسین روزها
نفس‌م باش
بگذار کمی طعم زندگی را
ریه‌هایم بچشد
و هی نگوید: هوا کو؟! هوا کو؟! هوا کو؟! ...

/ 2 نظر / 38 بازدید
یکی !

:( آدم گاهی ، با تمام وجود دلش می خواد پاش رو از زندگی دیگران بیرون بکشه . آدم گاهی به جایی می رسه که تنها کمکی که می تونه به کسی بکنه کنار کشیدن ه ! شعرها دروغند ! بودن ها گاهی نفس تنگی میارن و "نبودن" ها ...

نیلوفر

بعد از مرگ پدرم به هر وبلاگی میرم تاریخ روزی که فوت کرد و میارم جالب بود که تیتر اون روز تو اینه "مرگ نزدیک است" جلو چشمام رو تخت مرد و من تهای تنها 45 دقیقه زل زده بودم به مانیتور تا دوباره ضربانش برگرده اون روز مرگ واقعا نزدیک بود