اگر می‌فهمیدم...

تو رفتی
تمام پنجره‌ها را بستی
در را پشت سرت قفل کردی
بعد از آن هوا در این خانه گرفت
درخت‌های باغ‌چه خشکید
گل‌دان مقبره گل‌ها شد
خورشید دامن‌ش را از حیاط خانه گرفت
ماهی‌ها روی سنگ‌فرش کنار حوض
خودکشی کردند
و من...
راست‌ش من هنوز زنده‌ام! ...

/ 0 نظر / 49 بازدید