خوابی عمیق

کم‌حرف‌م
و تنها گاهی با نوشتن ِ چند کلمه
به کوچه‌ی خیال‌ت می‌آمدم
و داد می‌زدم
چندی‌ست که قلم‌م لال شده‌ست و پای آمدن‌م قلم ...
 

/ 0 نظر / 30 بازدید