تو شعری

تو ردیف تمام این شعری
و کلمات پشت سر تو ردیف‌ند
حتی قافیه هم به تو می‌بازد ...

/ 1 نظر / 34 بازدید
دلتنگی های من

غم نویس نیستم... فقط گاه و بی گاه , آب و هوای دل را مکتوب می کنم ... خیلی خستم