سکوت اتاق

پس آب‌شار موهای تو چه شد؟
شانه به دست
پیش روی آینه نشسته‌ام
آینه صادق است
آینه راست‌ش را می‌گوید
آینه مثل خیالات من نیست
که تو را هی نزدیک نشان بدهد
آینه با همان غباری که دارد هم
به وضوح کنار من
جای خالی‌ت را نشان می‌دهد
آینه من را نشان می‌دهد
که شانه از دست‌های می‌افتد
و اشک از چشم‌هایم می‌ریزد ...

/ 0 نظر / 48 بازدید