خشک‌سالی

چه غم‌انگیز؛
انگار چاه زمان خشکیده است
و کسی جاری نیست
انگار آدم‌ها سال‌هاست که در برکه‌ای کوچک
به خوابی عمیق فرو رفته‌اند
و آفتاب هی می‌تابد
و هی آب‌ها بیش‌تر تبخیر می‌شوند
و هی بوی لجن بیش‌تر می‌شود
و هی من بیش‌تر می‌میرم ...

/ 1 نظر / 38 بازدید
پلک شیشه ای

و هی من بیشتر میمیرم ... خشکسالی ... غم بی تاب زمین خواهد بود