سیاهی غم تو
سفید کرده این دل سیاه را ...شاعری که تو را نسراید
آدمی که شعر تو را نخواند
لاف شعر و شاعری دارد؛
وقتی جهان یک سره هم قافیه قدم‌های توست ...می‌بینم که عقربه‌ها
آخرین دورهای خود را
بر تن خسته‌ی ساعت می‌زنند
و زمان منتظر است
تا به احترام آمدن‌ت
تمام قد بایستد! ...بوی تو می‌آید؛
بهار نیست و شاخه‌ها خشک‌اند
اما خبر رسیده شکوفه‌ها پیشاپیش
در انجمنی مخفی آمدن‌ت را جشن گرفته‌اند
و پرنده‌ها قرار گذاشته‌اند
در میانه‌ی سرما به خانه بازگردند
یخ‌های قطبی هم هر روز
بیش‌تر و بیش‌تر آب می‌شوند
تا شاید بتوانند خودشان را
با رودخانه‌ها به آمدن‌ت برسانند
و آدمی این‌جا هنوز نشسته است ...از خیال تو تنها شعر مانده‌بود
که آن هم شعار شد! ...وقتی معمولی بودم
معمولاً و با چیزهای معمولی
به تو فکر می‌کردم
حالا کمی تفاوت کرده‌ام
و انگار یک آدم متفاوت
گذرش به خیال تو نمی‌افتد ...لب‌خند را دوباره بیاور به این دیار عزیز دیرین‌م
ز دست دیر آمد‌ن‌های تو آخر غریب می‌میرم

غمی نشسته میان دل و طاقت از میان برده
نگاه نکن! منشین به تماشای مرگ غم‌گین‌م ...قوت غالب ما روزی
فکر و خیال ِ تو بود
حالا فطریه‌هامان
بر عهده‌ی دیگران است ...کار روزانه‌ام مصرف مقداری اکسیژن است
و طی کردن مقادیری از خیابان
کمی گوشه‌ای از اتاق نشستن و فکر کردن
اضافه‌کاری‌ام حساب می‌شود
بگذار خیال کنم که مشغله‌ام تویی! ...دل‌م برای‌ت تنگ است
بادها می‌گویند که می‌آیی
پنجره را باز می‌گذارم
شاید نسیمی در اتاق کوچک من بپیچد
شاید هوای خانه عوض شود
شاید ...